بیانیه ۱۰ نوامبر جامعه جهانی بهائی

Program Picture

خبرنگار

بیانیه ۱۰ نوامبر جامعه جهانی بهائی
۰۱ آذر ۱۴۰۲

گفتگو با: فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا.
«حکومت ایران، هر هفته که می‌گذرد و با هر موج جدید دستگیری، شواهد جدیدی را از میزان ظلم خود و قصدش برای آزار و اذیت بهائیان تنها به دلیل اعتقاداتشان، حتی در دوران سالمندی نشان می‌دهد. تفتیش منازل سالمندان و بیماران، زنانی که بیش از ۴۰ سال پیش همسران خود را به خاطر همین حکومت از دست دادند، نشانگر این است که هرگونه تلاش مقامات ایرانی برای توجیه اقداماتشان پوچ و کذب است. بهائیان بیمار و سالمند چه تهدیدی برای حکومت ایران محسوب می‌شوند؟ هیچ چیز جز تعصب مذهبی نمی‌تواند چنین اقدامات بی‌رحمانه‌ای را توجیه کند.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه