موج تازه‌ای از آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران

Program Picture

خبرنگار

موج تازه‌ای از آزار و اذیت شهروندان بهائی در ایران
۲۳ مرداد ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، استاد دانشگاه و سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا.
رسانه‌های فارسی زبان در روزها و هفته‌های گذشته موارد زیادی از آزار و اذیت شهروندان بهائی، دستگیری و زندان، تفتیش منازل و ضبط و توقیف اموال آنان را گزارش کرده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه