ماده گرایی و تأثیر آن در سلامت روحی روانی انسان

Program Picture

خبرنگار

ماده گرایی و تأثیر آن در سلامت روحی روانی انسان
۲۲ فروردین ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر فرشته بتل، کارشناس روانشناسی عمومی، تعلیم و تربیت و روانشناسی بالینی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه