سکولاریسم و نقش دین در ایجاد یک جامعه سالم

Program Picture

خبرنگار

سکولاریسم و نقش دین در ایجاد یک جامعه سالم
۲۹ فروردین ۱۳۹۷

گفتگو با دکتر رؤیا اخوان استاد دانشگاه و مدیر بخش تحصیلات تکمیلی در زمینه علوم ارتباطات جمعی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه