قهرمانان نسل‌ها

Program Picture

خبرنگار

قهرمانان نسل‌ها
۰۹ مرداد ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم نصرت اردکانی، از فاتحان امرالله (Knight of Baha’u’llah).
“فاتحان امرالله”، در آیین بهائی، مردان و زنان شجاع و فداکاری هستند از قشرهای مختلف اجتماع و پیشینه‌های متفاوت که با ترک خانه و مال و مقام و منسب، به نقاط دوردست جهان مهاجرت کردند تا مردمان آن دیار را با نام و پیام حضرت بهاءالله آشنا کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه