بررسی پاره‌ای از اتهامات علیه آیین بهائی در ایران

Program Picture

خبرنگار

بررسی پاره‌ای از اتهامات علیه آیین بهائی در ایران
۲۶ تیر ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده و محقق علوم اجتماعی و استاد فلسفه و علوم تعلیم و تربیت.
ترویج شایعات و اتهامات بی‌اساس علیه آیین بهائی در ایران از آغاز تولد این دیانت تا کنون به انواع و اشکال مختلف همچنان ادامه دارد!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه