علم طب و شاخه‌‌های متعدد آن در دنیای مدرن امروز

Program Picture

خبرنگار

علم طب و شاخه‌‌های متعدد آن در دنیای مدرن امروز
۱۸ مهر ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر پروانه انداچه، پزشک و کارشناس ارشد سرطان شناسی.
با اینکه امروزه میانگین امید به زندگی در جهان بالا رفته، نظرات کارشناسان در رشته‌‌های مختلف علم طب، مثل طب مدرن، طب گیاهی، هومیوپاتی و غیره نسبت به درمان و پیشگیری متفاوت است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه