صلح جهانی، در آستانه روز جهانی صلح

Program Picture

خبرنگار

صلح جهانی، در آستانه روز جهانی صلح
۲۹ شهریور ۱۳۹۶

گفتگو با دکتر فرهاد ثابتان استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه