معنویت و روانشناسی – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

معنویت و روانشناسی – بخش ۲
۲۲ شهریور ۱۳۹۶

گفتگو با: خانم کیوان گئولا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل روانشناسی و روان درمانی – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه