معنویت و روانشناسی – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

معنویت و روانشناسی – بخش ۱
۱۵ شهریور ۱۳۹۶

گفتگو با: خانم کیوان گیولا، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل روانشناسی و روان درمانی – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه