سازمان ملل متحد، ساختارها و فعالیت‌های آن – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

سازمان ملل متحد، ساختارها و فعالیت‌های آن – بخش ۲
۰۷ شهریور ۱۳۹۷

گفتگو با: آقای دانیل پرل (Daniel Perell) از نمایندگان دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در نیویورک – بخش 2.
نقاط ضعف و قوت سازمان ملل متحد و نقشی که این سازمان در صحنه جهانی داره به خصوص در دهه‌های اخیر بحث برانگیز بوده! از این رو بسیاری خواستار اصلاحات نوینی در نحوه ساختارهای سازمان ملل شده‌اند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه