سازمان ملل متحد، ساختارها و فعالیت‌های آن – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

سازمان ملل متحد، ساختارها و فعالیت‌های آن – بخش ۱
۳۱ مرداد ۱۳۹۷

گفتگو با: آقای دنیل پرل، نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در نیویورک – بخش 1.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه