حکومت‌ها و تضییع حقوق اقلیت‌‌ها

Program Picture

خبرنگار

حکومت‌ها و تضییع حقوق اقلیت‌‌ها
۱۴ شهریور ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر لقا فنائیان، محقق، وکیل دادگستری، و کارشناس حقوق بین الملل.
در سال‌های اخیر بسیاری از مراجع دینی، و روشنفکران مذهبی در بیانیه‌های متعدد خواستار احترام به آزادی اندیشه و باور، و احترام به حقوق انسانی و شهروندی پیروان همه مذاهب و اقلیت‌ها شده‌اند. اما اعمال تبعیض و بی‌عدالتی بر گروهی از افراد جامعه چه تاثیری بر کل آن جامعه دارد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه