دهمین نشست تلاش برای حقوق بشر در ایران

Program Picture

خبرنگار

دهمین نشست تلاش برای حقوق بشر در ایران
۲۲ آبان ۱۳۹۸

در دهمین نشست «تلاش برای حقوق بشر در ایران» فعالان، کارشناسان و صاحب نظران از وضعیت حقوق بشر در گذشته و حال و تاثیرات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آن در جامعه سخن گفتند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه