دستاورد بزرگ علمی دانشجوی محروم از تحصیل – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

دستاورد بزرگ علمی دانشجوی محروم از تحصیل – بخش ۱
۲۹ آبان ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر پدرام روشن، از محققان برجسته شرکت گوگل – بخش 1.
دکتر پدرام روشن از دانشجویان بهائی محروم از تحصیل در ایران است، که دستاورد علمی اخیر در ساخت کامپیوترهای کوآنتمی نام او را بر سر زبان‌ها انداخت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه