پیام بیت العدل اعظم دوم آبان ماه

Program Picture

خبرنگار

پیام بیت العدل اعظم دوم آبان ماه
۱۵ آبان ۱۳۹۸

گفتگو با: آقای عرفان روح الفدا، موسیقی‌دان و پژوهشگر مسائل اجتماعی و فرهنگی.
مروری بر پیام اخیر بیت العدل اعظم، خطاب به جامعه بهائی ایران، در رابطه با دویستمین سالگرد تولد حضرت باب، مبشر آیین بهائی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه