در آستانه روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ

Program Picture

خبرنگار

در آستانه روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ
۲۶ دی ۱۳۹۷

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، استاد دانشگاه و محقق مسائل اجتماعی.
در نیمه قرن بیستم میلادی، وقتی قوانین آمریکا اعمال تبعیض نژادی علیه سیاهپوستان آمریکا را به صورت امری عادی درآورده بود، مارتین لوتر کینگ با عزمی راسخ و اندیشه‌ای بلند برای ایجاد تحول اجتماعی تلاش می‌کرد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه