دروغ‌گویی و رابطۀ آن با اختلالات روحی و روانی – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

دروغ‌گویی و رابطۀ آن با اختلالات روحی و روانی – بخش ۲
۲۷ مرداد ۱۳۹۵

گفتگو با خانم دکتر فرشته بتل، متخصص روانشناسی بالینی، اجتماعی و تعلیم و تربیت – بخش 2.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه