دروغ‌گویی و رابطۀ آن با اختلالات روحی و روانی – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

دروغ‌گویی و رابطۀ آن با اختلالات روحی و روانی – بخش ۱
۲۰ مرداد ۱۳۹۵

گفتگو با خانم دکتر فرشته بتل، متخصص روانشناسی بالینی، اجتماعی و تعلیم و تربیت – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه