جهانی شدن، پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر یا ابزاری برای سودجویی – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

جهانی شدن، پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر یا ابزاری برای سودجویی – بخش ۱
۲۷ بهمن ۱۳۹۵

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت – بخش اول.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه