جهانی شدن، پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر یا ابزاری برای سودجویی – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

جهانی شدن، پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر یا ابزاری برای سودجویی – بخش ۲
۰۴ اسفند ۱۳۹۵

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق و استاد فلسفه و تعلیم و تربیت – بخش 2.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه