جشن یگانگی نوع بشر با صدای سازها و آوازها

Program Picture

خبرنگار

جشن یگانگی نوع بشر با صدای سازها و آوازها
۱۰ مهر ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم پریسا ثابت و آقای وفا اخوان.
“www.dawninitiative.com” پروژه‌ای است الهام گرفته از پیام یگانگی آیین بهائی در گرامیداشت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه