پیام بیت العدل اعظم به مناسبت جشن‌های دویستمین سالگرد – بخش ۱

Program Picture

خبرنگار

پیام بیت العدل اعظم به مناسبت جشن‌های دویستمین سالگرد – بخش ۱
۱۷ مهر ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، نویسنده، محقق و استاد دانشگاه – بخش 1.
مروری بر پیام اخیر بیت العدل اعظم به مناسبت دویستمین سالگرد تولد حضرت باب در پایان این ماه پیروان آیین بهائی در سراسر جهان آن را جشن می‌گیرند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه