افزایش آزار و اذیت‌ها علیه شهروندان بهائی

Program Picture

خبرنگار

افزایش آزار و اذیت‌ها علیه شهروندان بهائی
۱۶ بهمن ۱۳۹۸

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در آمریکا.
در بیانیه رسمی جامعه جهانی بهائی آمده است که شهروندان بهائی در موج تازه‌ای از سرکوب و آزار و اذیت از داشتن کارت ملی هوشمند محروم می‌شوند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه