رویارویی کودکان با فقدان والدین

Program Picture

خبرنگار

رویارویی کودکان با فقدان والدین
۲۳ بهمن ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم یاسمن نفیسی پارسی، مشاور و کارشناس مسائل خانواده.
از دست دادن یکی از والدین برای کودکان اغلب ضربه‌ای است ناگوار و جبران‌ناپذیر، اما آیا آنها می‌توانند با مشورت و یادگیری، استقامتی سازنده را جایگزین یاس و اندوه خود کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه