تنوع ریشه‌ها و سنت‌های اقوام

Program Picture

با شما

تنوع ریشه‌ها و سنت‌های اقوام
۲۰ مرداد ۱۴۰۲

تنوع ریشه‌ها و سنت‌های اقوام و گروه‌های مختلف گنجینه‌ای هست که به غنای جهان کمک میکنه، و این زمانی اتفاق میفته که نگاه ما به تمامیت نوع بشر، به عنوان اعضای یک خانواده بشری باشه با تفاوت‌ها تنوع‌های بی‌نظیرشون.
تو این قسمت از «با شما» ثمر نظرات ایمان فارغ‌التحصیل رشته عمران و مونا دانشجوی رشته حقوق رو در رابطه با مفهوم وحدت در کثرت و تنوع و تصویرشون از آبادانی ایران رو جویا میشه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه