برابری جنسیتی

Program Picture

با شما

برابری جنسیتی
۱۲ آبان ۱۴۰۲

بهترین مثال برای عالم انسانی پرنده‌ایه که دو بالش زن و مرد هستن. این پرنده تا امروز به دلیل سرکوب شدن یکی از بال‌هاش، توان پرواز و به اوج رفتن رو نداشته. حالا تصور کنیم اون اوج بلندی رو که این پرنده با دو بال قوی و هماهنگ بال بزنه و برسه بهش. در این برنامه نورا فارغ‌التحصیل رشته عمران و ساسان، دانشجوی رشته داروسازی مهمون «با شما» هستن. با توجه به این که مفهوم برابری جنسیتی خیلی وسیعه و ابعاد بسیاری داره،‌ ما ازشون خواستیم افکارشون رو راجع به این دو تا سوال مطرح کنن:‌ اول اینکه درونی شدن مفهوم برابری زن و مرد از اوایل کودکی و نوجوانی در بستر خانواده و اجتماع چه اثراتی در دراز مدت می‌تونه داشته باشه و چطور به تقلیب فرهنگ کمک می‌کنه؟ و دوم چه تغییرات ساختاری برای درونی شدن این مفهوم در تار و پود اجتماع لازمه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه