Program Picture

با شما

برابری جنسیتی
۰۲ تیر ۱۴۰۲

در بخش با شما، ثمر سراغ همراهان پادکست هفت رفته و از شما عزیزان درباره راه‌های تحقق برابری جنسیتی و اهمیت اون برای دست‌یابی به عدالت در جامعه سوال کرده.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه