مشرق‌الاذکار یا معبد بهائی

Program Picture

با شما

مشرق‌الاذکار یا معبد بهائی
۰۷ مهر ۱۴۰۲

مشرق‌الاذکار مفهومی منحصر به‌ فرد در تاریخ ادیان و نمادی از روح تعالیم اساسی الهی در این زمانه. یه بنیان عمومی که می‌شه برای تجسم فیزیکی مفهوم وحدت در اجتماع دیدش، چون عبادت در اون‌جا فقط مختص بهائیان نیست و درهای مشرق‌الاذکارها یا همون معابد بهائی، همه جا به روی همه مردم دنیا فارغ از هر پیشینه‌ای بازه. در این قسمت از با شما، ثمر نظرات نیما که در نزدیکی مشرق‌الاذکار سیدنی زندگی می‌کنه و زحل که در نزدیکی مشرق‌الاذکار هند هست رو راجع به این موسسه و نقش اون در فرایند جامعه سازی جویا می‌شه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه