Program Picture

با شما

جستجوی حقیقت
۲۲ دی ۱۴۰۲

در جستجوی حقیقت بودن برای اینکه بتونیم آزادانه در جستجوی حقیقت باشیم و در مورد باورهای خودمون و حتی جهان‌بینی‌مون تصمیم بگیریم، انگار باید از تمام اون تصورات قبلی، شنیده‌هامون یا حتی تعصباتی که نسبت به یک گروه با ایده خاص تو ذهن‌مون هست،‌ کنده بشیم و همین‌طور برای این که بتونیم با یکی از خصوصیت‌های روح‌مون یعنی «انصاف» در جستجوی حقیقت باشیم،‌ نیاز داریم ذهن و فکرمون «آزاد و باز» و قلب‌مون «پاک و بزرگ» باشه. تو این قسمت از حامی و هیلدا پرسیدیم برای در جستجوی حقیقت بودن – در هر موردی – باید چه خصوصیاتی داشته باشیم؟ و این که اگر هر مطلبی که به خصوص در شبکه‌های اجتماعی ممکنه باهاش مواجه بشیم رو بدون آنالیز کردن و تحقیق کردن راجع به درست یا نادرست بودنش بپذیریم، چطور هم ذهن‌مون رو آشفته می‌کنه هم بعضا می‌تونه باعث دامن زدن به تبعیض‌های بیشتر و اختلافات بشه؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه