تلاش برای صلح در دو قرن گذشته تا به امروز

Program Picture

خبرنگار

تلاش برای صلح در دو قرن گذشته تا به امروز
۰۴ بهمن ۱۴۰۲

گفتگو با: آقای سهند جاوید، پژوهش‌گر مسائل اجتماعی در جهانی که سایه شوم جنگ، بخش یا بخش‌هایی از آن را در بر گرفته، تلاش برای ایجاد جامعه‌ای منسجم، برابر و پویا که رفاه و آسایش همگان را تضمین کند بسیار دشوار و حتی می‌تواند امکان ناپذیر باشد. در فضایی که از خشونت، ویرانی و انسان‌ستیزی اشباع شده، حتی مشارکت در گفتمان‌های هدف‌مند، خردگرایانه و صادقانه و عاری از تعصب، ترس و تقابل، که بتواند افکار انسان‌ها را به هم نزدیک‌تر و ایجاد ارتباطی مثبت و سازنده در جهت تلاش برای ساختن جهانی بهتررا امکان‌پذیر نماید دور از واقعیت می‌نماید. شکی نیست که بدون استقرار صلح آینده بشر، پایه‌های تمدن انسانی، دست‌آوردهای عظیم مادی و حتی بقای او همواره در خطر نابودی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه