تلاش برای صلح در دو قرن گذشته تا به امروز – بخش ۲

Program Picture

خبرنگار

تلاش برای صلح در دو قرن گذشته تا به امروز – بخش ۲
گفتگو با سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی
۱۸ بهمن ۱۴۰۲

در گفتگویی که به تازگی با آقای سهند جاوید، پژوهشگر مسائل اجتماعی، داشتیم و شما بخش اول آن را شنیدید، به موضوع صلح پرداختیم و چشم‌انداز صلح در جهانی آغشته به تضاد‌ها، تعصب ها، تقابل‌ها و عدم تفاهم‌ها. صلحی که اگرچه همواره آرزوی دیرینه انسان بوده و در راستای تحقق آن مسیر بسیار طولانی و سختی را پیموده، اما همچنان درگیر قدرت‌های سیاسی، اختلافات دینی، نابسامانی‌های اجتماعی و نابرابری‌های اقتصادی است و نیازمند نگاهی نو، درکی مشترک بر پایه اصول بنیادینی چون عدالت ، یگانگی، برابری و برادری همه انسان‌ها. بخش پایانی این گفتگو را در برنامه امروز تقدیم می‌کنیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه