بیانیه ۱۴۷ فعال مدنی در دفاع از حقوق بهائیان ایران

Program Picture

خبرنگار

بیانیه ۱۴۷ فعال مدنی در دفاع از حقوق بهائیان ایران
۲۷ دی ۱۴۰۲

گفتگو با: خانم مهرانگیز کار، وکیل، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر.

هفته گذشته گفتگویی را آغاز کردیم با خانم مهرانگیز کار، وکیل، روزنامه‌نگار و از فعالان برجسته حقوق بشر پیرامون بیانیه ۱۴۷ فعالان سیاسی و مدنی با عنوان «به این شرمساری تاریخی پایان دهید.» در این بیانیه که در پی یورش بی‌رحمانه ۲۰۰ نیروی حکومت جمهوری اسلامی به روستای احمدآباد ساری در مازندران و مصادره ده‌ها هکتار از زمین‌ها و شالی‌زارهای متعلق به کشاورزان بهائی در این روستا منتشر شد، و موج جدید سرکوب بهائیان در ایران را محکوم کرد می‌خوانیم: «بهائیان در ایران بیش از یک قرن و نیم است که تحت فشار و سرکوب سیستماتیک عقیدتی، سیاسی، آموزشی و اقتصادی بوده و هستند. سرکوبی بی‌رحمانه که گاه ابعاد غیر قابل تصور و ضدانسانی داشته است.» در این بیانیه با اشاره به تاریخ‌چه سرکوب شهروندان بهائی در ایران در طی یک قرن و نیم اخیر و محرومیت همه جانبه علیه آنان در طی ۴۴ سال حکومت جمهوری اسلامی آمده است: «هر شهروندی مسئول و پاسخ‌گوی رفتار و اعمال مثبت و منفی شخصی خویش در جامعه است و همه شهروندان کشور در این عرصه با هم برابرند. نباید هیچ شهروندی را صرفا به خاطر اعتقاداتش مورد مجازات قرار داد. هیچ شهروند یا اقلیتی در جامعه به هیچ‌ وجه نباید از پشت عینک تعصبات و جزمیات دینی و یا توهمات سیاسی مورد قضاوت، تبعیض، محرومیت اجتماعی و سرکوب سیستماتیک قرار گیرد.» این بیانیه ادامه می‌دهد: «قضاوت‌های تعصب‌آلود و برخوردهای بی‌رحمانه و غیرانسانیِ یک قرن و نیم که نه تنها برخی نهادهای مذهبی و روحانیون تندرو و حکومت‌های همراه و یا هم‌دست، بلکه در مقاطعی بخش مهمی از مردمان کوچه و خیابان و حتی برخی روشن‌فکران جامعه را به قضاوت‌های ناروا و رفتارهای نادرست، سرکوب‌گرانه و تحقیرآمیز کشانده، بار سنگینی بر وجدان جمعی فرهنگی و دینی و سیاسی کشور ما نهاده است. این شرمساری تاریخی باید در عمل جبران می‌شد و پایان می‌یافت.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه