Program Picture

بولتن

تفاوت‌ها
۲۳ بهمن ۱۳۹۹

تفاوت‌ها. حالا دیگر در بسیاری از نقاط دنیا وقتی در خیابان‌ها قدم می‌زنیم چهره‌های گوناگونی از مردم را می‌بینیم که علی‌رغم تفاوت‌های بسیار در شیوه زندگی و نوع تفکر و یا تفاوت‌های ظاهری و جسمی، اشتراکات بسیاری دارند. چگونه می‌توان علی‌رغم این همه تفاوت به تفاهم و یک‌دلی با دیگران دست یافت؟ در بولتن این هفته به بررسی بعضی از ابعاد این موضوع می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه