تاملی در وظیفه فردی و صلح جهانی

Program Picture

این روزها

تاملی در وظیفه فردی و صلح جهانی
۰۸ فروردین ۱۴۰۱

همراه با شادباش‌های نوروزی تاملی داریم در بخش کوتاهی از پیام ۱۸ ژانویه ۲۰۱۹ میلادی در مورد وظیفه فردی در برقراری صلح جهانی.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه