داستان شیخ حسن زنوزی

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

داستان شیخ حسن زنوزی
۰۲ اسفند ۱۳۹۵

شیخ حسن زنوزی می‌گفت سه روز بعد از آن دیدار، همان جوان وارد محضر سیّد شد و نزدیک درب نشست و با نهایت ادب و وقار به درس سیّد گوش می‌داد. همین که چشم سیّد به آن جوان افتاد، سکوت کرد و …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه