آخرین سال‌ها و کتاب اقدس

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

آخرین سال‌ها و کتاب اقدس
۱۶ بهمن ۱۳۹۶

نبیل: بله، کتاب مستطاب اقدس، امّ الکتاب آثار بهائی به شمار می‌آید و نه تنها حاوی اصول و تعالیم و احکام دیانت بهائی است، بلکه مؤسّساتی که بایستی اداره این دیانت را به عهده بگیرند، تعیین و وظائف آن‌ها در آن پیش بینی شده است. این کتاب در میان همه ادیان بی‌سابقه و بی‌نظیر است.
ماندانا: چرا؟ از چه نظر بی‌سابقه است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه