چرا تاریخ می‌خوانیم؟ – بخش ۱

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

چرا تاریخ می‌خوانیم؟ – بخش ۱
۱۴ اسفند ۱۳۹۶

ترنم: … امّا من زیاد تاریخ مدرسه رو دوست ندارم، به خاطر اینه که از چیزایی میگه که دوست ندارم، از کشت و کشتار و وحشی‌گری و قدرت‌طلبی و جنایت و شکست و سرافکندگی.
ماندانا: آره راست میگی، این چیزا آدم رو ناراحت میکنه. اما اگه به قول تو با این وحشی‌گری‌ها و شکست‌ها و سرافکندگی‌ها رو به رو نشیم، محکوم به تکرار اونا هستیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه