ادرنه و اعلان عمومی امر الهی

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

ادرنه و اعلان عمومی امر الهی
۰۶ آذر ۱۳۹۶

نبیل: بله. در عرض یک سال بعد از ورود به ادرنه، اصحاب هر کدام به کاری مشغول شدند و آن حضرت ابتدا توجه، و سپس تحسین شدید افراد برجسته آن ناحیه از تحصیل‌کرده‌گان و روشنفکران تا کارمندان اداری را به خود جلب کردند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه