داستان فقر و فنای ذبیح

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

داستان فقر و فنای ذبیح
۱۰ مهر ۱۳۹۶

ماندانا: تا دو سال بعد از مراجعت حضرت بهاءالله از کردستان کسی نمی‌دانست که حضرت بهاءالله چه مقام بزرگی دارن و همون ظهوری هستن که حضرت باب بهشون بشارت دادن، درسته؟
نبیل: بله، اما یارانی که از بینش روحانی عمیق‌تری بهره داشتند، پی به عظمت مقام ایشان برده بودند و سرشار از جذب و شور بودند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه