ورود جناب قدّوس و عزیمت حضرت بهاءالله به قلعه

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل 1

ورود جناب قدّوس و عزیمت حضرت بهاءالله به قلعه
۰۲ مرداد ۱۳۹۶

نبیل: بله، اصحاب فورا به دستور جناب ملاّحسین به جارو کردن و آب پاشیدن مشغول شدند و با نهایت دقّت وسائل لازم برای پذیرایی از مهمان بزرگوار خود را فراهم می‌کردند.
ماندانا: وای چه حس و حال خوبی داشتن! آدم آب و جارو کنه برای پذیرایی از حضرت بهاءالله! حاضرم نصف عمرم رو می‌دادم و اون روز اون جا بودم!

news letter image

ثبت نام در خبرنامه