پایانِ داستانِ عبدالوهّاب

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

پایانِ داستانِ عبدالوهّاب
۰۱ خرداد ۱۳۹۶

نبیل: حاجی عبدالمجید تعریف می‌کرد که «من خیلی عصبانی شده بودم. همین که به آنها رسیدم و چشمم به ملاّعلی افتاد با نهایتِ خشونت حمله‌ور شدم و شروع به کتک زدنِ او کردم.»

news letter image

ثبت نام در خبرنامه