آمدن ملّا علی بسطامی

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

آمدن ملّا علی بسطامی
۲۱ فروردین ۱۳۹۶

ماندانا: درسته. به اونجا رسیدیم که صبح شد و ملاحسین از منزل حضرت باب بیرون اومد.
نبیل: بله، ملّا حسین برای میرزا احمد قزوینی تعریف کرده که …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه