Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۲

کاشان و قم
۰۲ دی ۱۳۹۸

نبیل: گرگین خان محمد بیک چاپارچی را مامور کرد و به او سفارش کرد که: مراقب باش هیچ کس باب را نشناسد، حتی سوارانی که با تو هستند نباید بدانند که این شخص کیست و اگر کسی پرسید، بگو شخص تاجری است که شاه او را به طهران احضار کرده و بیش از این چیزی نمی‌دانم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه