رجل نیک نامی که رویاهای شیرینی داشت

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۲

رجل نیک نامی که رویاهای شیرینی داشت
۲۵ آذر ۱۳۹۸

ترنم: خوب تو دیشب به کجا رسیدی؟
ماندانا: دیشب جناب نبیل تعریف کردن که چطور حضرت باب به اصفهان رفتن و مردم اصفهان چه استقبال خوبی از ایشون کردن. حتی منوچهرخان معتمدالدوله، حاکم اصفهان، توی جمعی که خیلی از علما حاضر بودن رسما اعلام میکنه که به حضرت باب و منشاء الهی کلمات و آیات ایشون ایمان داره.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه