سید یحیی دارابی و تردیدهایش

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۲

سید یحیی دارابی و تردیدهایش
۲۷ آبان ۱۳۹۸

نبیل: سلطان ایران در آن زمان محمد شاه بود و برای تحقیق در امر حضرت باب، سید یحیی دارابی را که از دانشمندان زمان خود بود به شیراز فرستاد تا از حقیقت مساله آگاه شود و نتیجه را برای او بفرستد.
ماندانا: یعنی این قدر بهش اعتماد داشت که به جای اینکه خودش تحقیق کنه، مساله به این مهمی رو به اون سپرد؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه