سیّد کاظم رشتی – بخش ۱

Program Picture

تاریخ به روایت مورخ - فصل ۱

سیّد کاظم رشتی – بخش ۱
۰۴ بهمن ۱۳۹۵

نبیل زرندی برای ماندانا از علاقه شدید شیخ احمد به سید کاظم رشتی و انتخاب او برای ماموریتی مهم میگوید …

news letter image

ثبت نام در خبرنامه