بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی

Program Picture

این روزها

بیانیه اخیر جامعه جهانی بهائی
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

جامعه جهانی بهائی در بیانیه اخیر خود از تدوام دفن اجباری متوفیان بهائی و دستگیری چند شهروند بهائی توسط ماموران وزارت اطلاعات خبر می‌دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه