Program Picture

به پادشاه ایران

قسمت ۱۱
۲۸ آذر ۱۳۹۶

«حضرت بهاءالله در لوح سلطان به این اتهام پاسخ می‌دهند که پیروان دیانت جدید کافر هستند و خدا را کتمان می‌کنند.» در این قسمت از به پادشاه ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه