بهائیان و سیاست
آبان ۱۹, ۱۳۹۴

آیا بهائیان سیاسی هستند؟ برای بررسی این پرسش گفت‌وگوی دکتر معین افنانی با دکتر محمد قاسم بیات، پژوهشگر دینی را ببینید.

ثبت نام در خبرنامه